Продукти - слънчеви системи    
Слънчеви
системи
  865 KB
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

България се намира в метеорологична област с висока интензивност на слънчевото греене. По-голямата част от страната е със средна интензивност от 1500-2300 W/m2.

Енергията на директното и дифузно излъчване може да бъде ползвана за затопляне на битова топла вода и отопление на фамилни къщи, хотели, басейни и обществени сгради.

ВИДОВЕ СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
Слънчевите колектори са приемащите слънчевата радиация устройства, които се различават по количеството прието и предадено слънчево облъчване и биват "плоски" и "вакуумни".
Термографска снимка, показваща топлинните загуби при "плосък"/вляво/ и "вакуумен" колектор
ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Във тънката тръба е затворено много малко количество флуид. Под действие на топлината абсорбирана от селективната повърност на тръбата, флуида (вода) се изпарява (преминава в газова фаза), излиза от вакуумната среда, без да напуска тръбичката и влиза в кондензатора. Това е края на тръбичката. Там отдава топлината на течността която обтича гилзата на кондензатора посредством суха връзка.

След като е отдала топлината с температура която достига до 250°С, флуида отново се втечнява и по гравитачен път се връща на дъното на тръбичката, където започва нов цикъл. Този процес се повтаря многократно в рамките на деня.Течността е фабрично затворена в тръбичката. Не се допълва и не се пълни. Тръбата има индикатор за нарушаване на вакуума както и "гетер" (вещество поглъщател), събиращ отделящите се молекули от материалите намиращи се във валуумна среда.
ЗАЩО ВАКУУМНИ СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ?
По-висока ефективност на вакуумните колектори спрямо плоските от 3 пъти по голяма използваемост от месеците в годината; виж още 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МОДУЛ Sedio 1-8, 5-16, 10-20
увеличи таблицата
Powered by: CSD Ltd. Copyright © 2006 Декамекс ООД