Продукти - омекотителни и смесителни системи    
  1 480 KB
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОМЕКОТИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
Водоомекотителните системи служат за омекотяване на така наречената "твърда вода", довеждайки я до нормални граници. По този начин се предотвратява образуването на "котлен камък", който се натрупва и поврежда електроуреди, котли, бойлери, нагревателните секции на перални машини и тръбопроводите.
Водоомекотителните системи работят на йонно-обменен принцип, като "твърда вода" преминава през висококачествена йонно-обмена смола, която задържа калциевите и магнезиевите йони (компонентите, които определят твърдостта й) и освобождава съответно натриевите йони. След изчерпването й смолата се регенерира с помоща на разтвор NaCl.
ТИПОВЕ И МОДЕЛИ
Водоомекотителни системи регулирани по време на прекъснат цикъл с време за регенерация от 15 до 180 мин.

Водоомекотителни системи регулирани по обем на прекъснат цикъл с време за регенерация от 15 до 180 мин.

Автоматични водоомекотителни системи регулирани по обем - дуплекс омекотител на непрекъснат цикъл с автоматична регенерация.
СМЕСИТЕЛНИ И ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ
Съвременна технология на химична проточна обработка на вода, чрез добавяне на разтвори на химични съединения за постигане на желани характеристики и тяхното смесване в пропорции с голяма точност.

Система за автоматично дохлориране Представлява система за автоматично дозиране, чрез електронен микропроцесор и следящи датчици, постигане на зададените параметри на Cl във водата, чрез добавяне на Na хипохлорид от резервоар.
Powered by: CSD Ltd. Copyright © 2006 Декамекс ООД