Продукти - дестилатори    
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Дестилаторните инсталации на DEKAMEX служат за първична и вторична дестилация на етерични продукти за получаване на етерични масла и дестилати. "ДЕКАМЕКС" ООД разполага с висококвалифицирани специалисти в областа на дестилацията на етерични култури и разработване на технологии за получаване на различни видове продукти. Опитни инженери - конструктори решават всички изисквания на технологията на нови и утвърдени продукти с помоща на водещи технологии в областта на заваръчните процеси и финишната обработка на неръждаемите стомани.
Дестилаторните инсталации включват:
Дестилационен съд с директно и индиректно подгряване с пара;
Охладител;
Кохобационна колона за вторична дестилация;
Двойна охладителна колона;
Фиорентински съдове;
Вани за ашлама и дестилат;
 
  868 KB
Powered by: CSD Ltd. Copyright © 2006 Декамекс ООД